top of page

JAK ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM ?

KROK 1

Organizatorami pieczy zastępczej są instytucje takie jak PCPR, MOPS lub MOPR.

Znajdź ośrodek znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania, tam poinformują Cię o odpowiednich dokumentach które będą Ci potrzebne.

KONTAKT Z ORGANIZATOREM PIECZY ZASTĘPCZEJ W TWOJEJ OKOLICY

KROK 2

Celem takiej wizyty jest ocena warunków mieszkaniowych i bytowych rodziny. Na tym etapie pracownik stwierdzi czy dziecko będzie miało miejsce na własne biurko, swoje miejsce wypoczynku itd.

WIZYTA PRACOWNIKA ORGANIZATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ W TWOIM DOMU

KROK 3

Psycholog zapyta o Waszą motywację do bycia rodziną zastępczą oraz sprawdzi  Wasze predyspozycje do sprawowania pieczy zastępczej.

SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

KROK 4

Szkolenie dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej jest bezpłatne i trwa około 3 miesięcy. Zazwyczaj są to kilkugodzinne spotkania raz w tygodniu. Po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienne świadectwo jego ukończenia.

SZKOLENIE

KROK 5

Przyjazna rozmowa
Przytulny salon z kominkiem
Doradztwo

SPOTKANIE Z DZIEĆMI

Jesteście gotowi na przyjęcie dzieci. Możesz zgłosić się do organizatora pieczy zastępczej, który pomoże Ci ustalić którym dzieckiem możesz się zaopiekować. Możesz również podjąć współpracę z placówką opiekuńczo - wychowawczą jako wolontariusz, aby wcześniej poznać dzieci, które tam się znajdują.

Robić notatki
AdobeStock_215648138.jpeg
bottom of page